ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)


Политика за личните данни:


При използване на уебсайт www.beliva.bg Вашите данни се обработват от ФИРМА ЕТ "БЕЛИВА" , гр. Пловдив , адрес на управление ул. БОРБА 3 , МОЛ ИВО СРЕДКОВ, ЕИК: 115024353, ФИРМА ЕТ "БЕЛИВА", Телефон:0878913055Какви данни обработваме?


Обработването на лични данни е с цел изпращане на поръчаните от вас продукти. За целта са ни необходими данни като:


 • Собствено име и Фамилия

 • Актуален телефон за връзка

 • Актуален e-mail адрес

 • Адрес, на който да получите Вашата поръчка


Ние НЕ събираме информация като ЕГН, лични банкови сметки или номера на кредитни карти. НЕ събираме чувствителна лична информация като религиозна принадлежност, полови или расови белези, биометрични данни, политически възгледи и други…

В онлайн магазин beliva.bg не се използва метод за разплащане с кредитни или дебитни карти. Използваме единствено метода за наложен платеж при доставка от куриер.


В онлайн магазин beliva.bg не се създават потребителски профили и не се събират повече данни от изброените по-горе. Данните ви се пазят временно и след преминаване на определеният период, в който можете да направите рекламация, да върнете пратка, да смените продукти, тези лични данни се изтриват и не се използват повече по никакви причини.


Обработката на тези лични данни, предоставени от Вас се явява задължителна, за да можем да изпълним Вашата поръчка! Те се използват, докато бъде потвърдена поръчката от служител или консултант на онлайн магазин beliva.bg, поръчаните продукти се изпращат.


Ние предоставяме личните Ви данни на трети лица, което е част от нашето комплексно обслужване. Тъй като изпращаме поръчките ви с куриерска фирма, ние сме длъжни да предоставим имена и личен телефон на куриерите. Собствениците на сайта, администраторите, които работят с ваши лични данни и фирма ЕТ "Белива" не носят отговорност в случай на злоупотреба с ваши лични данни от тези трети лица – куриерска фирма, служители и доставчици… Нашата отговорност се ограничава до подсигуряването и администрирането на данните в платформата на онлайн магазина, в който се пазят тези лични данни. Данните, събрани с цел обслужване ще се съхраняват в рамките на 2 месеца.


Цели на обработка на лични данни:


 • Установяване на самоличността Ви

 • Управление и изпълнение на Вашите заявки

 • Коректно облслужване

 • Уточняване на направената поръчка – наличност на продукти, размери, брой… Това включва и друг тип цялостна информация, която ще помогне на консултант на онлайн магазин beliva.bg и да изпратим коректно поръчаните продукти

 • Запазваме кореспонденцията единствено във връзка с направена поръчка, обработка на заявка, докладване на проблеми, обслужване, замяна, връщане на продукти и др.


На това основание обработваме следните данни:


 • Данни за контакт – адрес за контакт и доставка, телефон за директен контакт с клиентите и актуален e-mail

 • Електрона поща се използва за обратна връзка с вас, отстраняване на проблеми, молби, жалби, оплаквания.. Писмата, които получаваме от вас, както и вие от нас се генерират автоматично в системата и се считат за официален документ като дистанционен договор между търговец и клиент. Тези писма се пазят с цел проверка и уточняване на подадената информация при направени грешки от страна на клиента или търговеца.

 • Телефонен номер – за да установим, че поръчката е направена от реално физическо лице, да се потвърди устно желанието за получаване на продукти, да се уточни адреса за доставка, начина на получаване на пратките, трети лица за получаване на ваши пратки… Ние получаваме информация по телефона с цел обслужване!

 • Адрес – адреса се изисква само цел за изпълнението на доставка на поръчаните продукти

 • Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден автоматично от онлайн магазина за идентификация на потребител или направена поръчка в магазина.Когато законът го налага:


Възможно е в закона да е предвидено задължение за обработка на Вашите лични данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработването:


 • Изпълнение на задълженията във връзка с продажбата от разстояние, продажба извън търговски обект, предвидени в Закона за Защита на Потребителите

 • Предоставяне на информация на Комисия за Защита на Потребителите или трети лица, предвидени в Закона за Защита на Потребителите.

 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводствоКогато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно ние да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, юридическо или физическо лице.


Когато имаме изрично съгласие:


Ние обработваме Вашите лични данни само след изрично и недвусмислено съгласие от Ваша страна. Преди да пуснете поръчка, вие се съгласявате с условията за ползване на магазина, както и използването на личните ви данни за обработка на поръчките ви. 


В случай, че искате да оттеглите съгласието си:


Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си да обработваме личните Ви данни, ние няма да използваме събраната за Вас информация за определените по-горе цели. За да оттеглите съгласието си е нужно да се свържете с нас на посочените контакти. Данните, събрани за изпълнение на направени от вас поръчки, ще бъдат изтрити завинаги.


Защита на Вашите лични данни е гарантиран по Регламент (ЕС)2016/679 – Общ регламент на ЕС относно защита на данните (ОРЗД) и всяко друго българско законодателство и "ЕТ БЕЛИВА" се съобразява с тези изисквания като пази личните ви данни неприкосновени.


Beliva.bg си запазва правото периодично да актуализира или изменя сегашната политика за поверителност на личните данни, за да отразяваме всички промени, съгласно законовите изменения. В случай на такива промени, те ще бъдат публикувани на тази страница, за да бъдете уведомени своевременно!

Вие като гости в нашия онлайн магазин сте, както клиенти, така и потребители. Информацията, която попълвате във формуляра за изпращане на поръчка е лично по Ваш избор и лично предоставена от Вас.


Права на потребителите:


Като потребител Вие имате всички правила за защита на личните данни, съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.


Всеки потребител има право на:


 • Достъп до собствените му лични данни

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора)

 • Изтриване на личните данни

 • Коригиране на данните, в случай че са некоректно въведени или неточни

 • Възражение спрямо обработване на неговите лични данни

 • Ограничаване на обработването на данните му от страна администратора или обработващия лични данни

 • Преносимост на личните данни между отделните администратори

 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата му са били нарушени

 • Да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия или по подобен начин го засяга в значителна степен


Може да поискате изтриване на Вашите лични данни, в случаите:


 • Личните данни вече не са нужни за целите, за които са събрани и обработени по друг начин

 • Възразявате срещу обработването на личните Ви данни и няма законни основания, които да имат преимущество

 • Личните Ви данни са били обработени незаконосъобразно

 • Оттеглите своето съгласие, за обработване на лични данни и няма друго правно основание за обработването им

 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел, спазване на правно задължение, установено от закона


Обработването на Вашите лични данни от наша страна може да бъде ограничено, когато:


 • Оспорите точността на личните си данни

 • Личните данни са обработени неправомерно, но не желаете да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им


Възражения:


Имате право да възразите относно обработването на Вашите лични данни от наша страна. Ние сме длъжни да прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за това. При възражение за обработка на личните данни – директния маркетинг, ще бъде прекратен веднага!


Право на жалба:


Можете да подадете жалба за незаконосъобразно обработване на лични данни към Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.


За въпроси, свързани със защита на Вашите лични данни, Вашият местен надзорен орган:


Комисия за защита на личните данни
Адрес:

Град София, 1592, бул. „Цветан Лазаров“ №2
тел.: +359 2 915 3580
e-mail: kzld@spdp.bg
уебсайт: http://www.cpdp.bg/